Fra 1. februar 2022 ophæves restriktionerne i det danske samfund. Det gælder også den kollektive transport. Men smitten er fortsat høj, og de sårbare grupper i samfundet findes stadig. Derfor holder Movia fast i de gode vaner, som vi lærte under nedlukningerne. Movia fortsætter den ekstra grundige daglige rengøring og opfordrer alle til fortsat at vise hensyn. Og fremover er det kunder og personale i busser, lokaltoge og flextrafikken på hele Sjælland, der selv tager stilling til, om de vil bruge mundbind eller visir efter 31. januar.

Hos mobilitetsselskabet Movia blev nyheden om ophævelse af restriktioner i det danske samfund godt modtaget – ligesom mange andre steder i samfundet. Men smitten er stadig høj, og der er mange sårbare grupper i samfundet, som vi skal passe på. Det er bl.a. nogle af de grupper, som Movia har særlig berøring med i f.eks. flextrafikken. De gode vaner under coronakrisen skal ikke skylles ud med badevandet, fordi vi nu som samfund går lysere tider i møde. Movia har derfor besluttet at fastholde den ekstra grundige daglige rengøring, mens smitten fortsat er høj. Ved midterdøren i bussen vil man altså stadig vil kunne følge med i, hvornår bussen senest er rengjort. Og så skal det fremover være op til både kunder, chauffører og billetkontrollører, om de vil fortsætte med at bruge mundbind eller visir.

“Vi har stadig høj smitte i samfundet, og vi har stadig sårbare kunder og ansatte. Der kan være mange gode grunde til, at den enkelte gerne vil passe lidt ekstra på sig selv, en nærtstående, eller på sine omgivelser. Derfor er det frivilligt, om man vil bære mundbind eller visir, uanset om man er kunde eller ansat i bus, lokaltog eller flextrafikken”, siger Movias direktør for Kommerciel & Kunder, Camilla Struckmann og fortsætter: “Det betyder, at vi sandsynligvis vil opleve, at nogle rejser med mundbind, mens andre ikke gør, eller at nogle chauffører eller billetkontrollører har mundbind eller visir på, mens andre ikke har det. For os i Movia er det vigtigt at sige, at begge dele er helt ok”. Med i den snart to år lange corona-epidemi har også fulgt en del regler for vores adfærd, når vi rejser. Nogle af reglerne har sat sig som gode vaner. F.eks. at holde afstand, så dem der skal ud af bussen eller lokaltoget kan komme ud, inden andre skal ind, at holde afstand til hinanden, hvor det er muligt, at hoste eller nyse i ærmet, at have en lille flaske håndsprit med på turen, at tage sit affald og brugte mundbind med sig, når man forlader busser og toge og at vise hensyn i større omfang. Disse gode vaner håber Movia, at kunderne vil holde fast i, fordi det er med til at gøre turen med bussen, lokaltoget og flextrafikken tryg og god for flere. I dag skiltes der i busser, lokaltoge og flextrafikken med information på dansk og engelsk om, at kunder skal bruge mundbind eller visir. Disse krav ophæver myndighederne fra tirsdag 1. februar 2022, og Movia vil hurtigst muligt efter 31. januar tage skiltene ned, så kunderne vejledes korrekt.

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

r