En pulje på 1,35 mio. kr. skal i 2023 og 2024 fremme byliv, partnerskaber samt udvikling af kreative erhverv og bymiljøer over hele København. Der kan ansøges allerede nu og frem til 12. maj 2023.

Foto ABW

Gaming, film, tv-serier, mode, møbler og arkitektur er blot nogle af de kreative erhverv, som Danmark er internationalt anerkendt for. København er frontløber på området, som både bidrager til byens DNA og skaber international interesse fra investorer, turister og internationale talenter.

Det er en styrkeposition, som skal fastholdes og udvikles. Derfor er det nu muligt for erhvervsliv, kreative aktører og kulturinstitutioner at søge midler fra en pulje på 1,35 mio. kr. årligt i 2023 og 2024, som bidrager til at udvikle byens kreative bymiljøer og generel understøttelse de kreative erhverv.

”De kreative erhverv og bymiljøer skaber arbejdspladser, økonomisk vækst og bidrager til byens internationale brand. Gode eksempler er på Refshaleøen og hos bylaboratoriet URBAN 13 i dag. Alt dette bidrager til at gøre København til en attraktiv by,” siger kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV).

”Det er vigtigt, at vi understøtter de kreative bymiljøer og kulturelle erhverv, som ud over vækst også skaber sociale samlingssteder og fællesskaber. Det gør vi bedst i samarbejde med erhvervslivet, de kreative erhverv og kulturelle aktører, der kan bidrage med nye perspektiver på, hvordan vi udvikler bydelene med respekt for deres forskelligheder”.

Puljen til kreative erhverv og bymiljøer udmønter årligt 1,35 mio. kr. i 2023 og 2024 til indsatser og initiativer, som bidrager til udvikling af byens kreative bymiljøer og understøtter de kreative erhverv.

Det kan bl.a. ske gennem partnerskaber om nye fyrtårnsprojekter, der profilerer hovedstaden, eller gennem udvikling af lokale aktiviteter, der støtter den generelle erhvervsudvikling. Puljen udmøntes for første gang i juni 2023. Tilskud bevilges i overensstemmelse med gældende rammer og regler.

Fakta

  • Puljen blev vedtaget ved budgetforhandlingerne for 2023.
  • Der er afsat 1,35 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 i puljemidler.
  • Der kan søges om minimum 100.000 kr. og maksimum 500.000 kr. i aktivitetsstøtte.
  • Der er frist for ansøgninger til puljen den 12. maj 2023.
  • Udmøntning af puljen vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i hhv. juni 2023 og marts 2024.
  • I 2022 udgjorde de kreative virksomheder 25 % af alle virksomheder i København, hvilket er en stigning på ca. 5 % siden 2010.