​Regionsdirektør Jens Gordon Clausen takker for Per Christiansens dedikerede arbejde for Rigshospitalet og sundhedsvæsenet gennem en livslang karriere.

Foto ABW

Med udgangen af 2022 stopper Per Christiansen som hospitalsdirektør på Rigshospital. Siden 2015 har Per Christiansen været direktør for Rigshospitalet og har dermed været den øverste leder for hele landets højest specialiserede hospital, der står for udredning, behandling og forskning på internationalt topniveau til patienter i hele Danmark, Færøerne og Grønland.

“Per har gennem en livslang og flot karriere arbejdet dedikeret med at drive og udvikle det bedst mulige sundhedsvæsen for patienter og pårørende. Det er sket med en stor ledelsesmæssig indsats og i tæt samarbejde med sundhedsfaglige ledere, stabe og ikke mindst folkevalgte i amter og regionsråd. Han har gennem karrieren haft væsentlig indflydelse på såvel den regionale og nationale udvikling af sundhedsvæsenet i Danmark,” siger regionsdirektør Jens Gordon Clausen.

Jens Gordon Clausen understreger, at det er sket med stort ledelsesengagement og erfaring.

“Per har med sikker hånd bl.a. ledt Rigshospitalet og Glostrup Hospital gennem en stor fusionsproces. Sidenhen var det COVID-19 pandemien og samtidig har han stået i spidsen for byggeriet af Nordfløjen og det nye kvinde-barn hospital “Mary Elizabeths Hospital”. Og senest har han været med til at løfte Rigshospitalet til at blive kåret som landets bedste hospital i 2022,” siger Jens Gordon Clausen.

​En ny vision for Rigshospitalet
Det er igangsat et større arbejde med en ambitiøs og langsigtet vision for Rigshospitalet, som skal danne grundlaget for udviklingen af hospitalet de kommende mange år.

“Den vision har Per ønsket, at nye kræfter skal udvikle og forfølge. Aftalen om fratrædelse er blevet til på baggrund af gode snakke med Per. Vi er enige om, at hans tilbagetrækning sker på det rigtige tidspunkt. siger regionsdirektør Jens Gordon Clausen.

Per Christiansen ser frem til at gå på pension som 66-årig:

“Jeg kom til Rigshospitalet på et tidspunkt, hvor den såkaldte forskersag fortsat martrede hospitalet, og der skulle gennemføres en stor fusion med Glostrup Hospital. Jeg tror roligt, jeg kan sige, at stoltheden er tilbage og Rigshospitalet er et godt sted i dag. Nu er tiden inde til at yngre kræfter planlægger, hvordan vi sikrer, at danskerne også i fremtiden har et højt specialiseret behandlingstilbud af bedste internationale karat indenfor landets grænser. Selv ser jeg frem til et indholdsrigt otium med bedre tid til familien og til at pleje mine interesser. Måske åbner jeg et antikvariat – hvem ved?,” siger Per Christiansen.

​Stillingen som hospitalsdirektør bliver opslået ledig snarest.

Fakta

  • Per Christiansen har siden 1990erne haft ledelsesposter i sundhedsvæsenet og har over en 15-årlig periode haft centrale ledelsesposter som sygehus-, psykiatri-, sundheds- og regionsdirektør i Region Nordjylland.
  • Per Christiansen tiltrådte 1. januar 2015 som direktør for Rigshospitalet
  • 2009-2014 var han regionsdirektør i Region Nordjylland.
  • 2006-2009 var han direktør for Sygehuse og Psykiatri i Region Nordjylland
  • Fra 2001 til 2006 var han direktør for Aalborg Sygehus, og inden da direktør for Psykiatrien i Nordjyllands Amt fra marts 2000 til august 2001.
  • Per Christiansen er uddannet Cand. Scient. Pol. fra Aarhus Universitet

Kilde.