Der er gode nyheder til HOFORs bygaskunder. På grund af faldende priser på naturgas og biogas bliver prisen på bygas sænket ved årsskiftet. Det gælder alle bygaskunder – både private kunder og erhvervskunder.

Bygassen falder i pris for alle kunder den 1. januar 2024, og om få år er bygassen helt CO2-neutral. Foto ABW

Hvis du i dit private køkken har et gaskomfur, har du sandsynligvis valgt at betale et fast beløb for din bygas – Fastpris. Hele 96 pct. af de private kunder har denne løsning, og det årlige forbrug er typisk meget lavt. Prisen på Fastpris bliver reduceret med 55 kr. til 995 kr. om året. Det svarer til en reduktion på 5,2 pct.

Bygas bliver mere end 30 pct. billigere for erhvervskunder
Hvis du betaler efter, hvor meget bygas du bruger – det gælder primært for varme- og erhvervskunder – falder prisen med 30,7 pct. Lige nu er prisen for en kubikmeter bygas 9,31 kr., og ved årsskiftet falder denne pris til 6,45 kr. pr. kubikmeter. Det kan altså få stor betydning for de kunder, som har et stort forbrug.

Hvis du som kunde har en aftale om at betale efter forbrug, har du også et abonnement. Prisen på dette abonnement falder fra 1.100 kr. til 1.045 kr. – en reduktion på 5 pct.

Prisen på bygas skal afspejle HOFORs udgifter
HOFOR skal ikke tjene på at levere bygas – prisen bliver fastsat, så den dækker de udgifter, der er.

“Derfor holder vi hele tiden øje med, om vores indtægter passer med de udgifter, vi har. Prisen på naturgas og biogas er faldet i den seneste periode, og det betyder, at vi kan tillade os at sænke prisen igen,” siger Gorm Elikofer, direktør for energi i HOFOR.

Rart at sænke prisen på bygas yderligere efter et par hårde år
Den 1. marts i år reducerede HOFOR bygasprisen for alle kundegrupper, og den 1. august kom der endnu en prissænkning til kunder, der betaler efter forbrug. Det er typisk varme- og erhvervskunder, og det gavnede en masse vaskerier, restauranter, caféer, shawarmabarer og produktionsvirksomheder.

“I denne omgang sænker vi så igen prisen for alle vores kunder, og jeg er rigtig glad for, at vi kan fortsætte med at reducere prisen. Vores kunder har – som andre energiforbrugere – været igennem et par hårde år, så det er rart at komme tilbage til et mere normalt prisniveau for bygas,” slutter Gorm Elikofer.

100 pct. CO2-neutral i 2025
HOFOR leverer bygas til næsten 300.000 københavnere. I dag indeholder bygassen mere end 60 pct. CO2-neutral gas takket være iblanding af biogas fra københavnernes eget spildevand. Forsyningsselskabet arbejder på at gøre bygassen helt CO2-neutral i 2025. Indbyggerne i hovedstaden bliver således – populært sagt – selvforsynende med CO2-neutral bygas.

Fakta om prisfaldet på bygas

  • For en typisk mindre restaurant/grill reduceres udgiften fra ca. 6.000 kr. om året til ca. 3.600 kr. om året.
  • Større restauranter kan se frem til en gennemsnitlig reduktion i prisen fra ca. 90.000 kr. om året til i gennemsnit 54.000 kr. om året.
  • For en privatkunde på Fastpris falder prisen fra 1.050 kr. til 995 kr. om året, inkl.  afgifter og moms.
  • For en privatkunde på Målt Forbrug med et gennemsnitligt forbrug medfører prisreduktionen, at udgiften til bygas falder fra ca. 1.500 kr. om året til ca. 1.300 kr. om året, inkl. abonnement, afgifter og moms.
  • For en kunde, der bruger gas til opvarmning, vil udgiften gennemsnitligt falde fra ca. 16.000 kr. til ca. 11.350 kr. om året, inkl. abonnement, afgifter og moms.
  • Endelig viser HOFORs beregninger, at et typisk fællesvaskeri i en boligforening vil opleve et fald i udgiften fra ca. 14.150 kr. til ca. 10.100 kr. om året, inkl. abonnement, afgifter og moms.

For erhvervskunderne er beløbene angivet uden abonnement, afgifter og moms.

Læs her.