Det er fortsat politiets vurdering, at der verserer en konflikt mellem to grupperinger i rocker-/bandemiljøet. På den baggrund forlænges lukningen af tre tilholdssteder i København.

Foto: ABW

For at skabe tryghed for beboerne i de berørte områder forlænger Københavns Politi lukningen af tre rocker-/bandetilholdssteder. Samtidig skal den fortsatte lukning forebygge, at lokaliteterne bliver et mål i den konflikt, der aktuelt verserer mellem to grupperinger.

”Vi vurderer, at der stadig er en risiko for, at der som led i den igangværende konflikt kan opstå hændelser, hvor de to parter forsøger at gøre skade på hinanden. Det kan blandt andet ske ved de tre tilholdssteder, og derfor har vi besluttet at forlænge lukningerne af dem,” siger ledende politiinspektør Poul Kjeldsen fra Københavns Politi.

Lukningen af to ud af de tre rocker-/bandetilholdssteder er nu gældende frem til mandag den 28. december 2023 kl. 19. I den periode er det forbudt at opholde sig på de to følgende adresser:

Svanevej 5, 2400 København NV
Tømmerup Stationsvej 8H, 2770 Kastrup

For det tredje tilholdssted gælder forbuddet nu frem til årsskiftet den 31. december kl. 00.00. I den periode er det forbudt at opholde sig på den følgende adresse:

Siljangade 10, 2300 København S

Efter årsskiftet forventes det, at forbuddet ophører på den pågældende adresse, da det ikke længere vil være relevant.

Kilde.