Det er politiets vurdering, at der fortsat er konflikt mellem to grupperinger i rocker-/bandemiljøet. På den baggrund forlænges lukningen af tre tilholdssteder i København. Dog er der i den seneste tid registreret færre hændelser i visitationszonerne, og derfor forlænges de ikke, når de udløber i dag.

Foto ABW

Københavns Politi forlænger lukningerne af rocker-/bandetilholdsstederne for at skabe tryghed for beboerne i områderne omkring tilholdsstederne og for at forhindre, at lokaliteterne bliver et mål i konflikten.

”Det er positivt, at vi i de seneste uger har set færre hændelser. Dog vurderer vi, på baggrund af de informationer, vi har til rådighed, at de to grupperinger i konflikten fortsat ønsker at ramme hinanden. Derfor vælger vi at forlænge lukningerne af tilholdsstederne,” siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen.

Lukningen af rocker-/bandetilholdsstederne er nu gældende frem til mandag den 4. december 2023 kl. 19. I den periode er det forbudt at opholde sig på de tre følgende adresser:

    • Svanevej 5, 2400 København NV
    • Tømmerup Stationsvej 8H, 2770 Kastrup
    • Siljangade 10, 2300 København S

De to visitationszoner, der blev etableret den 28. august – den ene på Christiania og dele af Amager, den anden på dele af Nørrebro og i Nordvest – udløber i dag kl. 18 og forlænges ikke.

”Når vi tager værktøjer som visitationszoner i brug for at bekæmpe bandekriminaliteten, sker det efter en konstant afvejning: På den ene side reagerer vi på de efterretninger, vi har, og på den anden side tilstræber vi, at tiltagene skal medføre færrest mulige gener for den almindelige borger. I den aktuelle situation har ikke fundet grundlag for at forlænge visitationszonerne,” siger Søren Thomassen.

Læs her.