img_9927

Der laves en bydelsplan for hver bydel i København hver 4. år. På Nørrebro lavede udvalget en bydelsplan i 2011 og 2013 – og nu starter arbejdet med Bydelsplan 2017. I opstartsperioden var der kortere end 4 år i mellem. På seneste udvalgsmøde understreger udvalgsmedlem Masti Jutka desuden, at Lokaludvalget inden næste møde 26. oktober må lave en oversigt over bydelsplansarbejdet fra styregruppen.

Indtil i dag er der øremærket 90.000 kr af de afsatte 200.000 kr til bydelsplansarbejdet, skriver Københavns Kommune på hjemmesiden.

Hvad betyder fornyelse?

En bydelsplan er både et visionspapir for lokaludvalgene og en anledning til at få borgerne til at tage aktiv stilling til deres bydel – og et lokalt inspirationskatalog og indblik til Borgerrepræsentationen, i hvilke lokale udfordringer og potentialer, der optager borgerne i de forskellige bydele.

Man kan kalde bydelsplanerne for lokale hensigtserklæringer fra bydelens borgere til Borgerrepræsentationen, om hvad borgerne ønsker for deres egen bydel i fremtiden. Formålet med bydelsplanerne er altså at styrke sammenhængen mellem den bydækkende og den lokale politik for København. Du kan finde de overordnede tanker om udviklingen af hele Københavns Kommune her i Kommuneplan 2015.

Bydelsplanlægningen har to primære og overordnede formål:

  • At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
  • At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling set i relation til den gældende kommuneplan

Portræt af Nørrebro

I forbindelse med bydelsplanarbejdet i 2011 udarbejdede Nørrebro Lokaludvalg en identitetsundersøgelse – “Portræt Nørrebro”. Det var et spændende arbejde, som gav Lokaludvalget et endnu bedre indblik i Nørrebros mange kvarterer set med nørrebroernes egne øjne. Identitetsundersøgelsen er udarbejdet med udgangspunkt i bydelens 8 kvarterer, og er blevet til på baggrund af et tæt samarbejde med vores netværk, samt beboere og brugere af områderne. Det er rådgivnings- og analysefirmaet Hausenberg, der har stået for udarbejdelsen.

“Portræt Nørrebro – hvordan nørrebroerne oplever deres bydel”. Udgivet af Nørrebro Lokaludvalg i Maj 2011. Udarbejdet af Hausenberg.