img_9623

I København er der afstemning i fire sogne. Du kan brevstemme i Borgerservice Indre By fra 18. oktober til 4. november 2016.

Der er menighedsrådsvalg 8. november 2016. I Københavns Kommune er der afstemning i følgende sogne:

  • Vor Frue sogn
  • Blågårdens sogn
  • Vor Frelsers sogn
  • Trinitatis sogn

Du kan brevstemme i perioden 18. oktober til 4. november 2016.

I Københavns Kommune kan du brevstemme i Borgerservice Indre By i almindelig åbningstid.

Du skal medbringe legitimation for at stemme: sundhedskort, kørekort, pas eller lignende (men ikke tog- og buskort, kontokort, medlemskort, regning, brev eller tilsvarende). Har du modtaget valgkort, bedes du tage det med.

Valgret til menighedsrådsvalget den 8. november 2016 har enhver, som på valgdagen           

  1. er fyldt 18 år, dvs. er født senest den 8. november 1998
  2. er registreret som medlem af folkekirken
  3. har fast bopæl i sognet. Personer, der tilflytter sognet efter den 28. oktober 2016 har ikke valgret
  4. ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 6.

Personer, der ikke er danske statsborgere, skal endvidere have bopæl her i riget uafbrudt i et år forud for valget, skriver Københavns Kommune på hjemmesiden.

Stemmeafgivningen for hjemmeliggende syge vælgere er betinget af, at folkeregisteret senest torsdag den 27.oktober 2016 har modtaget en ansøgning om at stemme i hjemmet. Ansøgningsblanket kan fås ved henvendelse til Københavns Folkeregister, tlf. 33 66 62 82.