Der er trængsel på cykelstierne i København – især de steder, hvor cykler og fodgængere deles om pladsen. Det er fokus i ny hensynskampagne.

Flere end 300.000 cykler hver dag i København, og det giver trængsel, især de steder, hvor cyklister og fodgængere skal deles om pladsen. Derfor gentager Københavns Kommune i de kommende uger kampagnen Sikker Cykelby, der skal minde cyklisterne om de gode takter, som flertallet bakker op om.

Det er populært at tage cyklen i København, men de steder, hvor cyklister blander sig med fodgængere, er der brug for at skrue op for hensynet. Det gælder fx ved Inderhavnsbroen, Ryparken Station og på Søruten, som er blandt de steder, hvor Københavns Kommune med den nye kampagne vil minde cyklisterne om at være særligt opmærksomme på fodgængere og medcyklister.

”Hensyn på cykelstien handler i høj grad om at være opmærksom på andre, og det er ekstra vigtigt at give lidt plads og ind i mellem sænke farten, når fodgængere og cyklister skal deles om pladsen. Vi ved også, at det er børn, ældre og mere urutinerede cyklister, der vælger cyklen fra, hvis det opleves utrygt. Her spiller hensynet en stor rolle, så jeg er glad for, at vi med kampagnen minder københavnerne om, at der skal være plads til alle, også til fodgængerne,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Hensynskampagnen er en indsats, som københavnerne efterspørger. Evalueringen af kommunens cykelkampagne fra 2016 viste således, at cyklisternes opmærksomhed på andre trafikantgrupper er den form for hensyn, der efterspørges allermest blandt de københavnere, som i vid udstrækning cykler og går i det daglige. Kampagnen bliver samtidig bakket op af både Cyklistforbundet og Fodgængerforbundet:

”Hensynsfuld cykeladfærd er afgørende for trygheden, og det er noget, som man løbende skal mindes om. Derfor er vi glade for, at forvaltningen sætter ind med en opfordring til cyklisterne om at være opmærksomme og sænke farten – særligt på de udsatte steder som fx Søruten, så der er plads til både fodgængerne og cyklister,” siger formand for Fodgængerforbundets Københavnsafdeling Hans Erik Hansen.

”Man skal altid køre efter forholdene. Det er sund fornuft altid at være ekstra opmærksom og sænke farten på fx de steder, hvor fodgængere og cyklister skal deles om pladsen. Nogle steder er det fint, at cyklisten har fart på, men man skal ikke ræse af sted på fx Inderhavnsbroen eller igennem Assistens Kirkegård,” siger formand for Cyklistforbundets Københavnsafdeling Erik Hjulmand.

Læs resten af pressemeddelsen her og få fakta og meget mere.