Fredag indgik syv partier budgetaftale for København. Det blev et grønt budget med parker, ren luft og velfærd til børn, ældre og udsatte.

En milliardinvestering i nye folkeskoler, daginstitutioner og flere midler til byens udsatte og borgere med handicap præger Københavns Kommunes budget for det kommende år. Samtidig lægger budgettet sporene fremad for København som en enestående grøn og bæredygtig metropol med nye parker og naturområder, en ambitiøs cykelpakke samt en plan, der skal sikre ren luft til københavnerne.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative samt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. “Jeg er glad for, at det er lykkedes at samle syv partier om en aftale, der sikrer Københavns fremtid. Som både er grøn og bæredygtig – og sikrer plads og solide velfærdstilbud til byens mange børn og til vores socialt udsatte. Vi har god grund til at være stolte af vores by, og af at vi sammen kan tage de nødvendige beslutninger, så København også fremover er en af verdens allerbedste byer at bo i”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Det koster at være en by, der vokser med mere end 10.000 borgere om året. Alene det stigende antal børn, ældre og borgere med handicap og sindslidelser koster små 200 mio. kr. i ekstra service om året.

Aftalen sætter blandt andet mere end en milliard kroner af til hele tre nye folkeskoler på Amager (Holmbladsgade), på Sluseholmen og i Kødbyen. Desuden afsættes der bevilling til at planlægge yderligere to nye skoler på Nørrebro og i Nordhavn. Der er også sat en god halv milliard af til at bygge nye børneinstitutioner til i alt 78 nye børnegrupper à 12-22 børn og til at planlægge yderligere 64 børnegrupper. Der afsættes ekstraordinært 70 millioner over fire år til flere pædagoger i vuggestuerne.

Der er også penge til nye sportsfaciliteter, bl.a. til nye kunstgræsbaner i Nørrebroparken, Kulbaneparken, Vanløse Stadion og Valby Stadion. Der er også planlægningsbevilling til en helt ny svømmehal på Ydre Østerbro.

Budgettet er gennemsyret af farven grøn og lægger spor mange år ud i fremtiden. Det stadfæster en række afgørende beslutninger, herunder en hurtig udskiftning af byens dieselbusser til el senest i 2025, samt analyser af muligheden for at tilbyde rene drivmidler til de forurenende krydstogtsskibe, der lægger til på Østerbro. Det er også besluttet at analysere muligheden for at kræve grøn kørsel af byens mange leverandører. Partierne har også aftalt, at alle muligheder for at stille miljøkrav, der kommer fra nationalt hold, skal udnyttes fuldt ud – herunder muligheden for at give skrotningspræmie til brændeovne og forbud mod opsætning af nye, samt at stille miljøkrav til køretøjer på diesel, der vil køre inde i København.

Budgettet indeholder nye parker og grønne åndehuller, blandt andet Pio Parken i Sydhavnen, Bispeparken i Nordvest og Kulbaneparken i Valby. I aftalen er også en grøn anlægsplan, der er et roadmap over en række store og små københavnske parker, der kommer i årene fremover. Det er besluttet at anlægge en naturpark på størrelse med Frederiksberg Have, Naturpark Nordhavn, på spidsen af Nordhavn, så der sikres nye grønne områder i byen, mens den vokser.

Endelig er der afsat 75 millioner kroner til en ambitiøs cykelpakke med bl.a. supercykelstier, sikre skoleveje og cykelparkering.

Budgettet rummer også en øget indsats overfor byens udsatte. Der er afsat midler til flere botilbud for sårbare borgere og borgere med fysisk og psykisk handicap, samt til bedre kvalitet på handicapområdet, bl.a. væsentlig flere sagsbehandlere. Der er også penge til en indsats for hjemløse.

På beskæftigelsesområdet lægges der op til et nyt regime, der i langt højere grad kobler ledige med virksomhederne. For at styrke indsatsen ansættes flere sagsbehandlere i jobcentrene. Der er også penge til særlig indsats for at få især kvinderne i Mjølnerparken ud på arbejdsmarkedet, og til en beskæftigelsesindsats i de udsatte områder Tingbjerg og Urbanplanen samt i Sydhavnen. Endelig indfries et længe næret ønske, idet byggesagsgebyret i Københavns Kommune afskaffes.

Læs her, hvad parterne siger om aftalen.