Flere penge til borgere med handicap, psykisk sårbare og hjemløse. Det er resultatet af den aftale om Budget 2019, som netop er landet.

Socialborgmester Mia Nyegaard (RV) glæder sig over udfaldet af budgetaftalen, som et flertal af partier i Københavns borgerrepræsentation er blevet enig om. ”Jeg er først og fremmest glad på vegne af de borgere, som vi nu kan gøre noget mere for. Det sociale område i København har brug for at blive løftet, og det her er er et vigtigt skridt,” siger hun.

Aftalen betyder konkret, at især tre områder får et løft.
Handicapområdet tilføres 20,6 millioner kroner. Blandt andet afsættes der penge til flere sagsbehandlere, så borgere med handicap kan få bedre og hurtigere sagsbehandling.

Socialpsykiatrien får ekstra 15 millioner kroner, der bl.a. går til køb af flere botilbudspladser til borgere med psykisk sygdom, der har krav på et botilbud.

Hjemløseområdet får tilført ekstra 3 millioner kroner. Pengene går blandt andet til en målrettet indsats over for hjemløse, der både mangler job og bolig. Samtidig er det besluttet at give en bevilling til etablering af 10 midlertidige containerboliger til unge hjemløse.

Herudover der afsat 320 millioner kroner over fire år til anlægsudgifter, herunder moderniseringer og nybyggeri af botilbud til borgere med handicap og psykisk sygdom.

Der er desuden penge til en række tilbud på det sociale område, som ellers stod til at miste deres bevillinger i 2019.Det betyder, at blandt andet sundhedsteamet til udsatte hjemløse og byhaverne på Sundholm kan fortsætte. ”Jeg er samlet set godt tilfreds med aftalen. Det er klart, vi ikke med et trylleslag kan løse de udfordringer, vi har i København på det sociale område, men det her betyder, at vores mest udsatte borgere får lidt bedre vilkår,” siger Mia Nyegaard.

Læs mere her.