Foto: kk.dk
Foto: kk.dk

Planforslaget til Fremtidens Sølund har været til offentlig høring fra den 7. juli 2016 til og med den 26. september 2016. Her har alle interessenter haft ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Forslaget til lokalplanen

Bygherre ønsker at opføre plejecenter med 360 almene plejeboliger med tilhørende fælles- og servicearealer, 150 almene ungdomsboliger, et seniorbofællesskab med 20 boliger samt en 5-gruppers daginstitution. Der er ønske om, at struktur og bebyggelsesform skal tage udgangspunkt i de omliggende karrébebyggelser, men i en moderne fortolkning, jf. konkurrenceprogram for Fremtidens Sølund vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget henholdsvis den 21. september og 17. september 2015. En enig dommerkomité har udpeget et vinderforslag og forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan, som muliggør realisering af vinderprojektet. Projektet kræver lokalplan, da der er tale om et omfattende byggeri i et tæt byområde.

Mindst 200 kvadratmeter parkeringsplads

Man har desuden tænkt på vigtigheden af parkering, og så er det planen, at der bliver adgang til parkeringskælder fra Ryesgade, som én adgang for biler og én for cykler. Det vil sige, at adgangen for cyklister og gående sker via stier både fra Ryesgade, Læssøesgade og Sortedam Dossering.

Nu skal Borgerrepræsentationen høres

Københavns Kommune har indtil 26. september indsamlet referater fra forskellige møder og fra interessenter, der har indsendt høringssvar skriftligt. Du kan læse mere om forslag til Fremtidens Sølund her. Efter høringsperioden på otte uger og offentlighedsfasen nu er ovre, så vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen december måned 2016, skriver Københavns Kommune på hjemmesiden.