Fælledvej

Nørrebro Lokal udvalg må desværre melde ud, at de midlertidigt må lukke en særlig pulje: Byens Puls. Pengene er ganske enkelt allerede brugt op!

– Hvis der kommer penge tilbage fra de allerede planlagte projekter – vil vi naturligvis genåbne puljen og annoncere det bredt ud, skriver Nørrebro Lokaludvalg på deres hjemmeside.

Nørrebro Lokaludvalg råder årligt over små 3,2 mio. kr. som udvalget løbende uddeler til projekter og aktiviteter på Nørrebro, der er dialogskabende, netværksdannende, som øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, eller som samler borgere på tværs af social, geografisk og etnisk baggrund.

– Sidste år modtog vi ansøgninger for 7.663.396 kr. – hvilket er mere end dobbelt så meget, som det beløb, vi rådede over; nemlig 3.260.000 kr. Vi var derfor nødt til at give afslag eller stærkt nedsatte tilsagn til en lang række meget kvalificerede ansøgninger, skriver Nørrebro Lokaludvalg.

I et referat, der ligger på hjemmesiden fra i år, kan man læse, hvilke projekter, der gik igennem, og så kan man læse de primære grunde til afslag. Her kan man læse, at Nørrebro Lokaludvalg ikke ønskede i de pågældende sager at støtte ansøgere, der ikke kom fra Nørrebro og som ikke samarbejdede med lokale samarbejdspartnere.

Foto: noerrebrolokaludvalg.kk.dk
Foto: noerrebrolokaludvalg.kk.dk

Antallet af puljeansøgninger er generelt steget stødt de sidste par år, og i Nørrebro Lokaludvalg er man bekymret for, om udvalget forsat kan være med til at sikre Nørrebro som en aktiv og kreativ bydel med rigtig mange engagerede borgere og foreninger.

– I forbindelse med budgetforhandlingerne om Budget 2017 har vi gjort Københavns Kommunes politikere opmærksomme på, at der lokalt på Nørrebro er et stort behov for flere puljemidler, som Lokaludvalget kan uddele til de mange lokale foreninger, der søger vores puljer. Vi har endnu ikke hørt noget fra politikerne, oplyser Nørrebro Lokaludvalg.

Næste frist for ansøgning til Nørrebro Puljen er 12. december 2016, og ansøgningsskemaet kan downloades her. Modsat Byens Puls skal projektansøgninger til Nørrebro Puljen være af en karakter, hvor budgettet kommer op på mere end 10.000 kr.