Områdefornyelse Nordvest inviterer til fire sanselige fremtidssamtaler, hvor du kan sætte dit præg på en samlet udviklingsplan for kvarteret.

København er i gang med en levende forvandling. Industriområder gentænkes og formes på ny, når kreative erhverv og forretningsidéer kommer til. Og det gælder også for Københavns Nordvestkvarter, hvor industrien igennem mange år i særlig grad har centreret sig omkring Rentemestervej.

Foto: ABW

Her bliver der bygget nyt, renoveret og åbnet nye steder i Industrikvarteret som aldrig før. Udviklingen er drevet af alt fra af private developere og lokale beboere til erhvervsliv og de mange Københavnere, der hver dag har et ærinde i kvarteret. De seneste års udvikling har betydet, at mange mindre ejendomme er forsvundet, matrikler er slået sammen og nye større bygninger skudt op.

I den rivende udvikling er der behov for at sætte en retning og udstikke en overordnet vision for kvarteret. Det er også nødvendigt at have blik for de kvaliteter, der skal bevares. Det gælder såvel enkelte bygninger som små karakteristiske bymiljøer. Udarbejdelsen af en udviklingsplan skal blandt andet give input til den bevarende lokalplan, som i øjeblikket er under udarbejdelse. Og for at få afdækket alle hjørner og hemmeligheder af det historiske område, inviterer Områdefornyelse Nordvest sammen med Københavns Kommune til fremtidssamtaler om det kommende arbejde. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) håber, at mange vil tage del i arbejdet og komme med input:

– Ingen kender området omkring Rentemestervej som dem, der har deres daglige gang der, og nordvesterne selv. Derfor er det essentielt at få deres mange værdifulde holdninger med i arbejdet med en udviklingsplan, hvis vi skal sikre os, at sjælen i området stadig består. Og på den baggrund håber jeg, at rigtig mange vil tage del i samtalerne om udviklingen af området, så vi beholder Nordvests nerve og særpræg, samtidig med at vi understøtter udviklingen i industrikvarteret, siger Ninna Hedeager Olsen.

Fremtidssamtalerne foregår i ikoniske Nordvest-bygninger, som ikke normalt er åbne for offentligheden. I de unikke rammer bliver du inviteret til at dele din viden om de særlige kendetegn ved kvarteret, som skal respekteres, styrkes og bevares i fremtiden. Resultatet af samtalerne bliver den endelige udviklingsplan for industrikvarteret. Fremtidssamtalerne bliver også afsæt for et forslag til en ny grøn rute som bl.a. går gennem Rentemestervej. Projektforslaget skal vise, hvordan Rentemestervej kan forvandles til en grøn åre gennem kvarteret. I fremtiden kan vejen blive den oplagte forbindelse for cyklister og gående hele vejen fra Nørrebro til Utterslev Mose.

SMAG på Nordvest
Deltag i første fremtidssamtale onsdag den 30. juni fra klokken 17 til 20 på Thoravej 31-33. Byrumseksperter fra Schulze+Grassov sætter den sanselige ramme, når vi sammen smager på nuancerne i Nordvests Industrikvarter. Bagefter er du inviteret til aftensmad med udsigt over kvarterets tage.

Vi dykker ned i de vidt forskellige bymiljøer. På Provstevej og Thoravej er det for eksempel tydeligt, at beboerinitiativet hersker. Her bliver du mødt med åbne arme og en intim atmosfære skabt af hjemmebyggede bogbytteskabe, farverige bænke og fælles plantekummer. Går du et smut om hjørnet til Rentemestervej mærker du kontrasterne. Små forskelligartede erhverv deles om pladsen. Her slænger kaffedrikkere sig i solen, mens folk ankommer til poletræning i baggården, skolebørn holder frikvarter og duften af friske forsyninger af træ til snedkeren i kælderlokalerne fylder luften. Vi sætter fokus på de byggede miljøer, men også på de lokale fællesskaber, der kendetegner bymiljøerne.

Vær med til at sætte ord på de vigtigste kendetegn ved de forskellige bymiljøer. Tilmeld dig til samtale og middag med udsigt senest 28. juni ved at skrive til nordvest@kk.dk . Thoravej 31-33 skal i fremtiden være et levende innovationshus for scenekunst, billedkunst og sociale organisationer. Det er Bikubenfonden, der har købt og gentænkt bygningens funktion.

Om Fremtidssamtalerne
I en række på fire Fremtidssamtaler får du mulighed for at kaste et nysgerrigt blik på Industrikvarteret og give dine meninger til kende. Du vil møde mennesker, der ligesom dig, har stor interesse for kvarterets fremtid.

30. juni – SMAG på Industrikvarteret. Kom hele paletten rundt i en tour de force gennem Industrikvarterets unikke enklaver. Tyg på aftenens input, mens du nyder lækker lokal aftensmad og udsigten ud over kvarterets tage.

18. august – HØR byrumseksperternes analyse af Industrikvarteret. Læn dig tilbage til lyden af Nordvest og lyt til byrumseksperternes bud på, hvad der gør industrikvarteret levende og interessant. Find ud af om du er enig, når de foreslår en række principper for udvikling af
byrum og bygninger i industrikvarteret.

25. august – SE hvordan Rentemestervej kan se ud i fremtiden. Kast et blik ind i fremtidens industrikvarter med Virtual Reality og få syn for nogle vidt forskellige bud på retningen for Rentemestervej.

13. oktober – OPLEV en grøn forbindelse mellem Lygten og Utterslev Mose. Giv feedback på en ny model for fremtidens grønne forbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose. Modellen bliver til på baggrund af fremtidssamtalerne.

Kvaliteterne i industrikvarteret langs Rentemestervej bygger på områdets sammensatte arkitektoniske egenart og landskab, de specielle byrumsforløb og det særlige byliv, som den tætte blanding af boliger og erhvervsliv har skabt. Området er knopskudt over ca. 130 år og efterlader et varieret udtryk, der står i modsætning til den slags stramme masterplaner, der har formet store dele af det øvrige Nordvest.