Klimaprojekt i travl gade på Nørrebro starter med et gravearbejde for at lægge et nyt rør til HOFORs vandforsyning. Og det bliver udført lidt smartere og mere klimavenligt end normalt.

Ti containere fylder i gaden, men så har HOFOR undgået en masse lastbiltransport til og fra med jord. Foto: NCC A/S

4.000 ton jord. Så meget skal HOFOR grave væk for at lægge et nyt rør til drikkevand i Rantzausgade. Røret skal flyttes for at give plads til de nye vejbede og træer, der er et led i klimatilpasning og forskønnelse af gaden. I stedet for at køre al jorden væk, for så at køre ny jord til kvarteret senere, forsøger forsyningsselskabet sammen med entreprenøren NCC A/S at genanvende så meget af jorden som muligt.

“Vi håbede fra starten at kunne genbruge omkring 1.000 ton jord på det her projekt. Og det er lykkedes os at genbruge al den jord, mens omkring 3.000 ton har haft for store sten eller været for vådt til at kunne bruges igen”, forklarer projektleder Jesper Jensen fra HOFOR.

Mindre trafik ved gravearbejdet

Der bliver sparet en masse transport, så kvarteret ikke får lige så meget lastbilkørsel til og fra området som normalt ved et gravearbejde. Hvis målet om at genanvende 1.000 tons lykkes, så betyder det, at der er sparet 60 gange en lastbil skal køre frem eller tilbage gennem byen med jord. Eller en lastbil mindre per dag i løbet af projektet. Men det kræver, at der er plads til containere.

“Vi har ti containere stående, og vi har forsøgt at placere dem, så de ikke spærrer for butikker eller udeservering. Med denne metode ser det ud til, at vi kan spare en masse CO2-udledning, fordi vi ikke skal køre så meget jord til og fra og håndtere forurenet jord. Det bliver faktisk også billigere at udføre – hvis vi kan gøre sådan her alle steder, så vil vores kunder spare på vandregningen i sidste ende”, siger projektlederen.

En sidegevinst er, at projektet har været meget effektivt og følger tidsplanen. Det kan der være mange årsager til, men det giver mindre spildtid, at jorden kun skal køres hen til containeren og så er lastbilen klar igen efter kort tid. Normalt skal lastbilen køre til Amager, og så går der måske 30-45 min inden næste lastbil er klar, og NCC-teamet kan grave videre.

Ryk en balle…

Ti containere fylder, også selvom de er placeret i den ende af gaden, hvor der ikke er så mange butikker. Men HOFOR har oplevet, at der har været en god dialog med de butikker og restauranter, som er naboer til gravearbejdet.

“Vi fylder meget i gaden med eller uden de ti containere, det ved vi godt. Men vi gør alt, hvad vi kan for at være så god en nabo som muligt”, siger Jesper Jensen og nævner et eksempel, hvor HOFOR har kunnet flytte lidt på en afspærring for at give plads til udeservering.

“Vi vil rigtig gerne tale med de erhvervsdrivende og hjælpe, hvis det er muligt. Selvfølgelig kan vi kun flytte på en afspærring, hvis det ikke går på kompromis med sikkerheden for de folk, der arbejder for os”, understreger projektlederen.

HOFOR forventer at lægge asfalt på de store udgravninger i uge 40, og så mangler de to etaper i hver ende af gaden. HOFOR er færdige i Rantzausgade til december 2021, og så starter Københavns Kommune arbejdet med at forskønne gaden i foråret 2022. Rantzausgade forventes at være færdig ved årsskiftet 2022/2023.

FAKTA

HOFOR flytter et vandrør, så der bliver plads til de nye tiltag i Rantzausgade

Arbejdet startede i juni 2021 og forventes at være slut december 2021

Københavns Kommune går i gang med de nye tiltag i gaden foråret 2022

HOFOR har genanvendt 1.000 ton jord på projektet

Det er entreprenørfirmaet NCC A/S, der udfører arbejdet for HOFOR

Del på sociale medier