noerrebro-L

Mange unge er utrygge over venners kørsel

En stor del af de unge har inden for det seneste år været utrygge, når de kørte med venner. Det er ofte på grund af for høj fart og uopmærksomhed. Kampagne fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden sætter fokus på unges adfærd i trafikken.
Mange unge er utrygge over venners kørsel

Movia: Kundernes tilfredshed med kollektiv transport på Sjælland stiger

Movia: Kundernes tilfredshed med kollektiv transport på Sjælland stiger
Rejsekort & Rejseplan A/S har på vegne af transportselskaberne i Danmark igen gennemført den årlige, landsdækkende undersøgelse af kundetilfredshed i den kollektive transport. Og den generelle tilfredshed med Movias busser og lokaltog i Region Hovedstaden og Region Sjælland stiger på stort set alle parametre.

Nyt miljøfremmed stof fundet i små mængder i HOFOR´s drikkevand

HOFOR har konstateret forekomster af stoffet TFA, som Miljøstyrelsen sidste år fandt i grundvandsboringer landet over. Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for stoffet i Danmark. Men i Tyskland tillader man 50 gange så høje koncentrationer i drikkevandet, som dem, HOFOR netop har målt.
Nyt miljøfremmed stof fundet i små mængder i HOFOR´s drikkevand

Vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca sættes på pause indtil videre

Vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca sættes på pause indtil videre
Det sker, efter indberetninger af alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer der er blevet vaccineret med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. De europæiske lægemiddelmyndigheder har på den baggrund iværksat en undersøgelse af AstraZeneca-vaccinen. Én indberetning vedrører et dødsfald i Danmark. Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

Kan vi vækste os til en bedre fremtid?

Danmarks Biblioteksforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Frirummet føler et ansvar for at styrke den demokratiske samtale – også den digitale. I en tid, hvor mange sidder meget alene foran en skærm, vil de skabe alternativer til hidsige kommentarspor, breaking news og konfliktunderholdning. Oplev denne debat onsdag d. 31. marts.
Kan vi vækste os til en bedre fremtid?

#MeToo – hvordan forener vi kampen for retfærdighed med retssikkerheden?

#MeToo – hvordan forener vi kampen for retfærdighed med retssikkerheden?
Danmarks Biblioteksforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Frirummet føler et ansvar for at styrke den demokratiske samtale – også den digitale. I en tid, hvor mange sidder meget alene foran en skærm, vil de skabe alternativer til hidsige kommentarspor, breaking news og konfliktunderholdning. Oplev denne debat onsdag d. 17. marts.

Ny vejledning om brand i el- og hybridbiler

Trafikken i Danmark består i stigende grad af biler, som bliver drevet helt eller delvist af et batteri. Brande i sådanne biler er indtil videre en relativt ubeskrevet type af brand. Derfor udgiver Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Danske Beredskaber en ny vejledning om indsatser, der involverer brand i et lithium-ion-batteri.
Ny vejledning om brand i el- og hybridbiler
facebook