noerrebro-L

Politiet har særligt fokus på de bløde trafikanter i den kommende uge

Politiet gennemfører i perioden 25. september til 1. oktober 2023 en målrettet indsats mod bløde trafikanter med primært fokus på cyklister og knallertkørere.
Politiet har særligt fokus på de bløde trafikanter i den kommende uge

Teatergrad TALK

Teatergrad TALK
I Teatergrad TALK perspektiveres og diskuteres de relevante tematikker der ligger til grund for deres forestillinger. Du kan lytte til deres Teatergrad TALK

Anlægstilskud til idrætsfaciliteter

Der er mulighed for støtte til anlægsprojekter af forskellig skala, hvilket kan dække over alt fra mindre renoveringsprojekter til større anlægsprojekter og nybyggeri. Så længe projektet har til formål at skabe bedre rammer for byens idrætsliv, er ingen projekter for små eller for store. Der er ansøgningsfrist for denne ansøgningsrunde den 1. oktober 2023.
Anlægstilskud til idrætsfaciliteter

Københavnertinget lancerer de første anbefalinger

Københavnertinget lancerer de første anbefalinger
København skal være en mere inkluderende by. Vi skal bekæmpe diskrimination, bilerne skal ud af byen, og vi skal have mere biodiversitet. Københavnerne skal inddrages mere i byens udvikling, og der skal være flere muligheder for at dyrke fællesskabet og bekæmpe stress og ensomhed. Sådan lyder nogle af overskrifterne i de anbefalinger, som Københavnertinget i dag overdrager til politikerne i Københavns Borgerrepræsentation.

Nu kan du aflevere elektronik til genbrug i København

Københavns Kommunes undersøgelser viser, at ca. 50 % af københavnerne har mindst én mobiltelefon, tablet eller laptop liggende derhjemme i skuffer og skabe, som ikke længere bliver brugt. Københavns Kommune har derfor igangsat et projekt, der skal gøre det nemmere at skaffe sig af med elektronik, så det kan få nyt liv og genbruges af andre. De opstillede aflåste metalbokse er udstyret med et brevsprækkeindkast, så du let og enkelt kan aflevere elektronik som mobiltelefoner, tablets, lap-tops og opladere til genbrug.
Nu kan du aflevere elektronik til genbrug i København
facebook