Når 9.-klasses eleverne forlader folkeskolerne i København, er det med et 0,2 point højere karaktergennemsnit, end den gennemsnitlige danske afgangselev. Og det er især i mundtlig dansk og mundtlig engelsk, de københavnske elever klarer sig godt.

Foto ABW

Karaktererne fra folkeskolens afgangsprøver i sommeren 2022 viser, at elever fra København fastholder eller forbedrer niveauet fra sidste skoleår, mens resultaterne i hele landet går lidt tilbage. Det viser den seneste opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Årets afgangsresultater bør – ligesom de to seneste skoleår – tolkes med varsomhed og ikke sammenlignes direkte med resultater fra tidligere år, da elevernes afgangseksamen både i 2020, 2021 og igen i år blev ændret på grund af den tabte undervisning under Covid19-pandemien, Nogle prøver blev aflyst og elevernes standpunktskarakterer blev i nogle fag ophøjet til afgangskarakter, hvis den var højere end prøvekarakteren.

Men hvor afgangs-gennemsnittet i år faldt i hele Danmark, så fastholdt eleverne i København de gode resultater fra sidste år og især i fagene mundtlig dansk og mundtlig engelsk rykker de københavnske elever fra landsgennemsnittet og får samlet set karakterer, der ligger 0,5 og 0,6 højere end i resten af landet. (Fig.1)

-Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg ser, hvor godt det går med afgangselevernes faglige præstationer i år. Og også stolt på folkeskolernes vegne, over at se, hvor flot de løfter elevernes faglige niveau – både for børn af familier, hvor forældrene har korte uddannelser, men også blandt det højtuddannede forældre. Det viser, at vores lærere gør et rigtig godt stykke arbejde, og at Københavns folkeskole er for alle, siger Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune Jakob Næsager (K).

Skoleledere stolte
-At vi har løftet det faglige niveau og oplevet fremgangen i de faglige resultater, gør os meget stolte og glade. Vi kan heldigvis også se, at det afspejler sig i overgangen til ungdomsuddannelser, hvor over 90% af vores elever kommer videre på enten en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det skyldes en kombination af motiverede unge og dygtige lærere, siger Kim Stenholm Paulsen, der er skoleleder på Lundehusskolen

-Børnene skal lære noget og de skal have det godt mens de gør det, så enkelt kan det siges. Det gør vi ved at udvikle stærke fællesskaber, dels blandt børnene og forældrene, men og stærke faglige fællesskaber blandt lærerne, hvor de kan udvikle undervisningen sammen. Folkeskolen skal være for alle, og vi går ikke på kompromis med, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, siger skoleleder på Vibenshus Skole Christian Munch Thorsen.

Netop nu er der indskrivning for de elever, der til næste sommer skal starte i 0. klasse. I uge 45 og 46 er der åbent hus på alle folkeskolerne.

Børnene skal lære noget og de skal have det godt mens de gør det, så enkelt kan det siges. Det gør vi ved at udvikle stærke fællesskaber, dels blandt børnene og forældrene, men og stærke faglige fællesskaber blandt lærerne, hvor de kan udvikle undervisningen sammen. Folkeskolen skal være for alle, og vi går ikke på kompromis med, at alle elever skal blive så dygtige som de kan
Christian Munch Thorsen.
skoleleder på Vibenshus Skole
Graf over afgangskarakterer for folkeskolens 9.-klasse i København og i hele Danmark

Særlige forbehold for årets afgangsresultater

I 2022 har prøverne igen (som de seneste to år) været påvirket af særlige regler ifm. med covid19.

Dette er markeret med en stiplet linje.

I 2022 blev følgende prøver afholdt i 9. klasse:

Skriftlig dansk (retskrivning, læsning og skriftlig fremstilling)

Skriftlig matematik (uden hjælpemidler og med hjælpemidler)

Mundtlig dansk

Mundtlig engelsk

De resterende prøver blev aflyst.

I 2021/22 blev de afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren var højere end prøvekarakteren. Det samme gjorde sig gældende for de aflyste prøver.

Kilde.