Torsdag, fredag og lørdag vil der igen være periodisk opholdsforbud i dele af Nørrebroparken: Hørsholmsparken og Skateparken. På grund af de fortsatte høje smittetal viderefører Københavns Politi det periodiske opholdsforbud i dele af Nørrebroparken torsdag, fredag og lørdag i denne uge. Det oplyses i en pressemeddelelse

Det sker på samme måde som i sidste weekend, hvor dele af parken vil være omfattet af opholdsforbuddene i følgende periode:

Torsdag den 17. september fra kl. 18.00 til fredag den 18. september kl. 06.00.
Fredag den 18. september fra kl. 18.00 til lørdag den 19. september kl. 06.00.
Lørdag den 19. september fra kl. 18.00 til søndag den 20. september kl. 06.00.
For den del af Skateparken, der ligger umiddelbart foran Café Friheden, vil opholdsforbuddet være gældende i tidsrummet kl. 22.00 til 06.00 de pågældende dage.

Fakta

Opholdsforbud ved Nørrebro Skatepark

Opholdsforbuddet i zone A gælder i følgende område omkring Nørrebro Skatepark:

Opholdsforbud Nørrebro Skatepark zone AFra hjørnet hvor Hillerødgade møder Farumgade langs det grønne område ad Farumgade til det nordøstlige hjørne af bygningen Farumgade 14, langs bygningen og det grønne område til det nordvestlige hjørne af samme bygning, herfra mod nord langs hegnet. Herfra vinkelret mod vest, tværs over gangsti og cykelsti til den fritstående læmur ved Nørrebrogade 211A, mod syd, langs det grønne område og skate-arealet til Hillerødgade, langs Hillerødgade til Farumgade.

Opholdsforbuddet i zone A gælder foreløbigt i følgende tidsrum:

  • Torsdag den 17. september 2020 fra kl. 18.00 til fredag den 18. september 2020 kl. 06.00.
  • Fredag den 18. september 2020 fra kl. 18.00 til lørdag den 19. september 2020 kl. 06.00.
  • Lørdag den 19. september 2020 fra kl. 18.00 til søndag den 20. september 2020 kl. 06.00

Opholdsforbuddet i zone B gælder følgende område omkring Nørrebro Skatepark:

 

Opholdsforbud Nørrebro Skatepark zone BFra Nørrebrogade 211A ved læmuren, mod nord langs den vestlige side af det grønne areal til Nørrebrogade 211, derfra mod syd langs det grønne areal på den vestlige side af cykelstien, herfra mod øst langs den sydlige del af Cafe Castros udeserveringsareal og mod syd langs bygning og det flisebelagte område til afgrænsningen af zone A. Herefter følger afgrænsningen mod vest zone A.

Opholdsforbuddet i zone B gælder foreløbigt i følgende tidsrum:

  • Torsdag den 17. september 2020 fra kl. 22.00 til fredag den 18. september 2020 kl. 06.00.
  • Fredag den 18. september 2020 fra kl. 22.00 til lørdag den 19. september 2020 kl. 06.00.
  • Lørdag den 19. september 2020 fra kl. 22.00 til søndag den 20. september 2020 kl. 06.00.

Opholdsforbud ved Hørsholmparken

Opholdsforbuddet gælder i følgende område:

Opholdsforbud i HørsholmparkenFra det nordlige hjørne i krydset af Stefansgade/Hørsholmgade og følgende parken i sydlig retning langs Hørsholmsgade til Jagtvej. Forbuddet går langs parken, således at fortovet på ydersiden ikke er en del af forbudszonen. Derefter strækker zonen sig langs Jagtvej på indersiden af fortovet, og krydser cykelstien til Hellebæksgade. Derfra langs Hellebækgade i nordlig retning langs parken til Stefansgade. Metronedgangen beliggende i krydset ved Hørsholmsgade/Jagtvej, er ikke en del af opholdsforbudszonen. Kørebanen og parkeringsområdet på Hellebæksgade er ligeledes ikke en del af opholdsforbudszonen. Derfra går zonen langs parken på indersiden af fortovet til krydset ved Stefansgade/Hørsholmsgade.

Opholdsforbuddet i Hørsholmparken gælder foreløbigt i følgende tidsrum:

  • Torsdag den 17. september 2020 fra kl. 18.00 til fredag den 18. september 2020 kl. 06.00.
  • Fredag den 18. september 2020 fra kl. 18.00 til lørdag den 19. september 2020 kl. 06.00.
  • Lørdag den 19. september 2020 fra kl. 18.00 til søndag den 20. september 2020 kl. 06.00.

 

Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i områderne. Almindelig færden som gå- og løbeture, hundeluftning etc. i områderne er dog fortsat tilladt.

Overtrædelse af det midlertidige opholdsforbud kan udløse en bøde på 2.500 kr.

De fire kommuner i Københavns Politikreds er blandt 18 kommuner, hvor der er indført særlige restriktioner. Det betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet er reduceret til 50 personer.

Del på sociale medier