Valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i HOFORs vand- og spildevandsselskaber går nu i gang. Borgere på Nørrebro og i Brønshøj, Husum og København Nordvest kan både stille op som kandidater og stemme, og derved få indflydelse på, hvordan vi skaber fremtidens bæredygtige byer med rent vand i hanen og sikker afledning af regn- og spildevand.

Hvordan indretter vi vores byer, så de er klar til et ændret klima med mere regn? Hvordan passer vi bedst på grundvandet, så de næste generationer også kan få rent vand i hanerne? Det er bare et par af de store udfordringer, som HOFOR hver dag tager stilling til og finder løsninger på.

Disse og mange andre indsatser kan kun gennemføres effektivt i samarbejde med forbrugerne. Som forbruger hos HOFOR kan man derfor få indflydelse på beslutningerne ved at stille op til bestyrelserne i forsyningsselskabets vand- og spildevandsselskaber eller ved at stemme på to kandidater blandt de opstillede.

Alt dette kan man få indflydelse på
Mellem den 29. januar og den 3. april 2018 skal der vælges to fælles forbrugerrepræsentanter til selskabets 16 vand- og spildevandsselskaber. Kandidaterne bliver valgt demokratisk blandt selskabets omkring en million forbrugere og sidder i bestyrelsen i fire år. Som forbrugerrepræsentant har man indflydelse på mange beslutninger.

“Når alle i dag kan tage en dukkert i det rene vand i Københavns Havn, fordi HOFOR har bygget underjordiske bassiner, hvor regn- og kloakvand opsamles i stedet for at ryge i havnen. Når 1 mio. forbrugere hver dag har vand i verdensklasse direkte fra hanen. Eller når Brøndby, som den første kommune i hovedstadsområdet får leveret drikkevand med mindre kalk i. Så er det alle sammen eksempler på emner, der drøftes i bestyrelserne,” siger HOFORs administrerende direktør Lars Therkildsen.

Brug din stemme
Han opfordrer derfor selskabets forbrugere til at benytte muligheden for at få indflydelse:

“Vand, spildevand og klimatilpasning er væsentlige forhold, som vedrører os alle. Derfor er det naturligt, at forbrugerne får indflydelse på udviklingen af selskabet, og jeg vil opfordre alle i vores forsyningsområde til at bruge den indflydelse ved enten at stille op som kandidater eller ved at stemme på deres foretrukne kandidater,” afslutter Lars Therkildsen.

Hvem kan stille op?
Alle myndige personer, der har 10 stillere fra HOFORs forsyningsområde.
Man kan opstille som kandidat fra 29. januar til 28. februar 2018 kl. 12.

Hvem kan stemme?
Alle forbrugere i HOFORs forsyningsområde – både virksomheder og myndige privatpersoner. HOFORs forsyningsområde dækker Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk.
Man kan stemme fra 1.marts til 3. april 2018 kl. 12.

Stil op eller læs mere på hoforvalg.dk.

Hvem er HOFOR?
HOFOR er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Vi leverer vand til over 1 mio. forbrugere og står for driften af spildevandsforsyningerne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk. Desuden forsyner vi københavnerne med fjernvarme, bygas og fjernkøling samt vedvarende energi.