Forsyningsjubilæum: I december i år er det 160 år siden, at gassen kom til hovedstaden. Den gang oplyste gaslamperne de københavnske brostensgader. I dag koger godt 300.000 københavnere hver dag deres kartofler på bygassen, og om få år vil byen have verdens største CO2-neutrale biogasnet.

Før 1857 lå København mestendels mørk og dyster hen efter solnedgang, og det var ikke uden betydelig risiko for et brækket ben at begive sig rundt i gaderne om aftenen. Men i december 1857 fulgte den danske hovedstad i hælene på store metropoler som Paris og London og indførte gadebelysning. Lige som i de andre storbyer var det gas, man anvendte til at få lys i gaderne.

Det er nu 160 år siden, at de første gaslamper lyste området op omkring Vestre Gasværk, der lå tæt ved Hovedbanegården, og trykket i gasledningerne er siden opretholdt uafbrudt – dag ud og dag ind – frem til i dag, hvor gassen i stedet for gadebelysning nu kommer københavnerne til gavn i køkkenet.

– Jeg er utrolig stolt af at være del af en københavnerfortælling, der rækker 160 år tilbage, og som stadig udvikler sig. Dengang hjalp gassen med at lyse byen op og gøre færdslen mere sikker efter mørkets frembrud. Siden blev den fra 1890´erne brugt til at lave mad i mange københavnske hjem, og i dag forsyner vi dagligt mere end 300.000 københavnere over hele byen med bygas til deres madlavning. Også en række store produktionsvirksomheder i byen har skiftet fyringsolien ud med bygas, så vi er med til at nedbringe de miljøskadelige partikler i København, fortæller Morten Stanley, der er gaschef hos forsyningsselskabet HOFOR.

Gadelys på gas anno 1857. Dét blev debuten for gas i København – og deraf navnet ‘Københavns Belysningsvæsen’. Foto: HOFOR

Belysning, opvarmning og sprøde grøntsager
Gaslamperne var en stor succes og fra Vesterbro spredte gadebelysningen sig hurtigt til store dele af det indre København. I 1870 kom gassen til Nørrebro og i 1878 strakte gasnettet sig helt ud til Østerbrokvartererne. Og i starten af 1900-tallet nåede gassen til Valby- og Brønshøjområdet.

Gassen blev dengang produceret på Vestre- og Østre Gasværk og blev transporteret gennem et stort ledningssystem. Da elværkerne i 1892 kom til byen, blev de gamle gaslamper hen ad vejen skiftet ud, men der var stadig øget behov for gassen til husholdning og erhverv. Senere blev der installeret et stort antal gasvandvarmere, og i mange lejligheder blev der etableret gasopvarmning via gaskakkelovne og gasradiatorer. Gassen blev også brugt af hospitaler og de mange små industrier, der dengang lå inde i byen, og som skulle have energi til ovne, maskiner, bunsenbrændere mv.

I dag tænder næsten hver anden københavner dagligt for gasblusset og kan glæde sig over de fordele, der er ved bygassen – at man kan skrue op og ned for varmen på et splitsekund – når grøntsagerne eller bøfferne skal tilberedes perfekt. Desuden bruger mange institutioner og de fleste københavnske restaurantkokke gassen i deres køkkener.

København har snart verdens største grønne gasnet
De københavnske gaskunder kan desuden glæde sig over, at de ved deres toiletbesøg og måske også snart deres forgasset husholdningsaffald selv er med til at sikre, at bygassen i dag er mere end 30 procent CO2-neutral – og inden længe bliver helt klimaneutral.

– Den gode historie om københavnernes gas har fået et grønt kapitel føjet til i de senere år. I 2013 tog vi de første skridt til at gøre vores gas mere klimavenlig, og allerede i 2025 vil vi kunne levere 100 procent CO2-neutral bygas til København. I dag er godt en tredjedel af den gas, som københavnerne koger kartoflerne på CO2-neutral. Det skyldes, at vi tilsætter biogas, der stammer fra vores toiletbesøg og opvaskevand. Slam fra renseanlæg kan nemlig i dag med hjælp fra mikroorganismer blive til grøn gas, som vi med lidt teknik tilfører det københavnske gasnet, forklarer gaschefen og afslutter:

– Faktisk er vi ved at gøre gasnettet i hovedstaden til verdens største biogasnet, så både alle de københavnske privatkunder og de stadig flere erhvervskunder, der også kommer til, i 2025 vil kunne åbne for deres gashane med 100 procent grøn samvittighed.