Forskere fra Københavns Universitet har fundet en metode, hvormed antibiotika kan bringes til at ramme sygdomsfremkaldende bakterier, der ellers er naturligt resistente over for behandling. Metoden går i grove træk ud på at ramme bakteriens energicenter, så antibiotika nemmere kan trænge ind i bakteriecellen og slå den ihjel.

Bakterier som f.eks. stafylokokker kan være skyld i alvorlige sygdomme, og i dag er den primære behandling antibiotika. Men da stafylokokker er naturligt resistente overfor visse typer antibiotika, er der kun begrænsede muligheder for at bekæmpe stafylokok infektioner.

Nu har danske forskere gjort en vigtig opdagelse, som kan gøre det muligt at ramme naturligt resistente bakterier, så de kan behandles med antibiotika. Ved hjælp af en enkel metode, kan forskerne eliminere den barriere, der tidligere har forhindret antibiotika i at trænge ind i bakteriens celler og virke.

Resultaterne er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift mBio. Læs mere her. 

Stafylokok. Fot0: Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet